Quant sabeu sobre l’aerodinàmica dels karts? Us deixem dues preguntes per posar-vos a prova. A veure si sabeu una mica i no només sabeu conduir:

l’aerodinàmica dels karts
  • El motor del kart està muntat a la dreta perquè així millori l’aerodinàmica dels karts?

Fins a principis de la dècada dels seixanta, els karts tenien el motor muntat just darrere del seient i per sobre de l’eix. Després, amb l’aparició dels nous sistemes de refrigeració per aire i per abaixar la posició del motor, es va decidir desplaçar-lo cap a un lateral. El costat dret és teòricament la posició més convenient perquè la majoria dels circuits són de dretes, i per tant, el pes del motor, a l’interior de la corba, contraresta la transferència de càrrega i millora l’adherència a l’asfalt. Així que tots els fabricants ho han posat a la dreta. Avui dia, el pes del kart està força equilibrat perquè el seient està lleugerament desplaçat cap a l’esquerra en relació amb la línia central del kart. Però si algú vol muntar el motor a l’esquerra ja no es pot fer, per una qüestió purament pràctica. De fet, tots els motors tenen la sortida del pinyó a la dreta i en aquest cas acabaries amb la cadena mirant cap a l’interior del kart, no és el millor pel manteniment!

  •  Un radiador paral·lel al terra reduiria la resistència aerodinàmica, però no es fa servir perquè està prohibit pel reglament?

Un radiador col·locat de forma paral·lela al terra disminuiria sens dubte la resistència aerodinàmica del kart, però no s’utilitza en aquesta posició, no tant per una qüestió reglamentària, sinó perquè no seria gens eficaç en termes d’intercanvi de calor, per la qual cosa necessitaria un conducte per transportar l’aire fresc. També és cert que un radiador col·locat en una posició perfectament perpendicular al terra oferiria un augment de la superfície frontal i, per tant, de cx, en comparació amb la posició clàssica «estirat». El radiador, però, no és una superfície tancada, sinó que està format per conductes i corrugats (les aletes que permeten l’intercanvi de calor). I la canalització, si el radiador és perpendicular al terra, es converteix alhora en paral·lela al terra, de manera que la pressió és menor, ja que l’aire troba menys obstacles per travessar la massa radiant que quan el radiador està «estirat» i la canalització «fa de paret». Tot i això, col·locat així, precisament perquè l’aire passa a través d’ell amb massa facilitat, el radiador no oferiria un intercanvi de calor suficient.

 

l’aerodinàmica dels karts