ETIQUETA HTML GOOGLE SEARCH CONSOLE:

A simple vista pot semblar que es tracta d’un esport en el qual no es realitza esforç físic perquè anem asseguts. No obstant això, us assegurem que és tot el contrari, ja que la tensió que ha de fer un pilot per controlar un kart, requereix d’una tasca conjunta i pràcticament sincronitzada de gairebé tots els seus músculs. Per aquest motiu, una preparació física correcta és essencial per determinar el seu rendiment i uns bons resultats.

Una bona posició

La posició del pilot a l’hora de conduir un kart és essencial per evitar lesions musculars. Cada fabricant disposa de les seves característiques particulars pel que fa a seient i xassís. És important ajustar bé les mesures i la col·locació del seient per conduir de forma segura i evitar danys.

A més d’una bona condició física, un pilot professional de Kart ha de tenir la següents qualitats:

  • Velocitat de reacció: Per reaccionar el més ràpid possible davant de qualsevol circumstància, pel que ha d’estar totalment alerta i actuar anticipant-se als fets.
  • Rapidesa gestual: Rapidesa de coordinació muscular i visual davant un estímul, com pot ser una corba, una frenada, una derrapada, un avançament, etc.
  • Resistència: Per suportar les forces G i la resta del desgast que patirà el pilot en cada carrera.
  • Capacitat aeròbica: per suportar l’esforç realitzat.
  • Força: Es precisa força en la musculatura per suportar la força que han d’exercir en la subjecció del propi cos del pilot.
  • Flexibilitat: Es precisa flexibilitat i elasticitat muscular que aportin a les articulacions la capacitat suficient per a realitzar accions que requereixen de gran agilitat i destresa.